ที่ตั้งจังหวัดมหาสารคาม

ที่ตั้ง

มหาสารคามเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบ และเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ชื่อว่าเป็น "ตักศิลาแห่งอีสาน" เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยู่มากมายหลายแห่ง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 475 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 5,291 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ และ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองมหาสารคาม กันทรวิชัย โกสุมพิสัย วาปีปทุม บรบือ พยัคฆภูมิพิสัย นาเชือก เชียงยืน นาดูน แกดำ ยางสีสุราช กิ่งอำเภอกุดรังและกิ่งอำเภอชื่นชม

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ทิศใต้ ติดกับจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์
 • ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดร้อยเอ็ด
 • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดขอนแก่น

ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอและกิ่งอำเภอต่างๆ

 • อำเภอบรบือ 26 กิโลเมตร
 • อำเภอโกสุมพิสัย 28 กิโลเมตร
 • อำเภอแกดำ 28 กิโลเมตร
 • อำเภอวาปีปทุม 40 กิโลเมตร
 • อำเภอเชียงยืน 55 กิโลเมตร
 • อำเภอนาเชือก 58 กิโลเมตร
 • อำเภอนาดูน 64 กิโลเมตร
 • อำเภอยางสีสุราช 70 กิโลเมตร
 • อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 82 กิโลเมตร
 • กิ่งอำเภอกุดรัง 70 กิโลเมตร
 • กิ่งอำเภอชื่นชม 40 กิโลเมตร


©2011-2020 sarakham4you.com . All right reserved.
หน้าแรก | Webboard | นานา สาระข่าว Hot | รวมเว็บไซต์ยอดฮิต | ประกาศซื้อ-ขาย